virka raffiaDet lilla - är stort.

I artikel den 21 mars 2015 skriver La Gazette om hantverkets stora betydelse för landets ekonomi: Hantverket bidrar med ca 12 % till Madagaskars BNI (Bruttonationalinkomst), vilket är mer än industrins bidrag på ca 8%.

Dessutom att hantverket bekämpar fattigdom i stad såväl som på landsbygd – och använder sig av en mångfald av lokala råmaterial för framställning av högkvalitativa produkter.

Artikeln pekar på att det är viktigt att skapa kunskap för att ta tillvara på hantverket som en nationell resurs - samt bemöta problem.

INSTAT, Institute National de la Statistique de Madagascar gjorde 2002 en studie av landets hantverkssektor. Studien var omfattande, dess resultat läsvärt – och väl i linje med artikeln 2015 i La Gazette. Rapporten finns tillgänglig från INSTAT webbsite.
En översättning och sammanfattning av INSTAT rapporten finner du här.