world-fair-trade-day-2015-la-maison-afrique-fairtradeWorld Fair Trade Day 9 maj 2015


Sätt hatt på dagen! - Den handlar om huvudsaker: Rättvis och Hållbar Värld.

Vår stjärna är den kvinnliga hantverkaren på Afrikas landsbygd.
Hon tillverkar hattar och väskor av lokala, förnyelsebara naturfibrer.
Skapar ekonomisk tillväxt där den bäst behövs.
Hållbar utveckling – hon gör det.
Foto överst: Mme Raton. På foto därunder, Mme Odette – och jordvägen som leder till deras hus. Mer om dem