Internationella Kvinnodagen 8 mars 2023

Women emPOWERment

År 2020 hade 91 % av världens befolkning tillgång till elektricitet. Detta innebar en ökning från 83 % av världens befolkning 2010. De som alltjämt saknar el (733 miljoner människor) bor till två tredjedelar i Afrika söder om Sahara. Tillgången till el på Madagaskar är mycket begränsad. Elnätet är föga utbyggt och strömavbrotten är många. Återkommande cykloner försvårar upprätthållandet av ett fungerande elnät. Detta innebär stora problem för elberoende produktion i företag. Däremot har ett genuint hantverk där t ex växtfibrerna skördas för hand och soltorkas för att därefter flätas eller virkas, fortfarande möjligheter.
La Maison Afrique FAIR TRADE hantverk är betydelsefullt för att ge möjligheter och egenmakt/empowerment till kvinnor på Madagaskar. Kvinnor utgör mer än 75 % av hantverkarna och flertalet bor på landsbygden (där tillgången till infrastruktur såsom el och vägar är extra dålig). Kvinnor är beslutfattare och ansvariga i producentgrupper. De får stöd av La Maison Afrique FAIR TRADE t ex i form av räntefria lån, tillgång till lagerlokal, exportadministration, beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete. Därtill kommer att La Maison Afrique FAIR TRADE håller fast vid de genuina hantverken som ger women empowerment – när inte elbolagen gör det.

På La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida finns mer information om hantverken och hantverkarna under menyrubriken HANTVERKET.
Sortimentet finns under menyrubrikerna HATTAR, VÄSKOR, PRESENT OCH INTERIÖR


Sustainable Development Goals (SDG)
Ett av de 17 globala målen är jämställdhet (mål nr 5). Mer om de globala målen finns under rubrikmeny LA MAISON AFRIQUE FAIR TRADE välj därefter FAIR TRADE HANTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.  
Statistik ovan avseende tillgång till elektricitet i världen är hämtat från FNs hemsida angående de globala målen (nr 7).

Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. Fair Trade hattar, väskor, present och interiör. Genuint hantverk med ekologi i fokus. Grossist

La Maison Afrique FAIR TRADE

  • +46 (0) 706017777
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Trustorps Gård
    311 65 Vessigebro
    SVERIGE

  • VAT/Orgnr: SE556526323201