LEAVE NO ONE BEHIND

Globala Målen för Hållbar Utveckling – rapport 2023

Globala Målen för Hållbar Utveckling – rapport 2023

Leave no one behind”Leave no one behind” är den avgörande principen för Agenda 2030 för Hållbar Utveckling, vilken antogs av samtliga FN:s medlemsstater år 2015. Kärnan är de 17 Globala Målen för Hållbar Utveckling: Sustainable Development Goals (SDG). Principen är ett gemensamt löfte från varje land att arbeta tillsammans för att säkerställa rättigheter och välbefinnande för alla på en frisk, blomstrande planet. Men var är vi 2023, halvvägs till 2030?

GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING – RAPPORT 2023
FN skriver i sin ”Global Sustainable Development Goals Report 2023” att det är dags att ge alarm: Halvvägs till 2030 är Målen för Hållbar Utveckling i djupa problem. En bedömning av cirka 140 mål visar att ungefär hälften av målen är måttligt eller allvarligt ur spår och för över 30 procent är situationen oförändrad eller försämrad jämfört med 2015. Endast för 15 procent av de 140 målen är utvecklingen fram till 2023 tillfredställande.

Nedan följer exempel på brister i utveckling avseende några de totalt 17 Globala Målen för Hållbar Utveckling*).
MÅL 1: INGEN FATTIGDOM
Om nuvarande trender fortsätter kommer 575 miljoner människor fortfarande att leva i extrem fattigdom, varav de flesta i Afrika söder om Sahara. Dessutom kommer endast en tredjedel av länderna att ha halverat sina nationella fattigdomsnivåer till 2030.
MÅL 2: INGEN HUNGER
Antalet människor som lever i hunger har ökat sedan 2015. Klimatförändringar, konflikter, växande ojämlikheter förvärrar situationen. År 2022 var cirka 9,2 procent av världens befolkning utsatt för kronisk hunger, vilket motsvarar cirka 735 miljoner människor. Detta innebär att antalet människor i kronisk hunger var 122 miljoner fler år 2022 jämfört med 2019.
MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET
Endast för 15,4 procent av mål 5-indikatorerna har utvecklingen varit tillfredställande, 61,5 procent är på måttligt avstånd och 23,1 procent är långt eller mycket långt borta från målen för 2030. Med nuvarande takt kommer det till exempel att ta uppskattningsvis 300 år att avskaffa barnäktenskap, 286 år att täppa till luckor i rättsskyddet och ta bort diskriminerande lagar, 140 år för kvinnor att vara lika representerade i maktpositioner och ledarskap på arbetsplatsen som män, 47 år för att uppnå lika representation i nationella parlament.
MÅL 12: ANSVARIG KONSUMTION OCH PRODUKTION
Det materiella fotavtrycket per capita i höginkomstländer är 10 gånger större än det för invånare i låginkomstländer. Subventioner för fossila bränslen nästan fördubblades från 2020 till 2021.
MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Takten och omfattningen av de nuvarande klimatåtgärderna är helt otillräckliga för att effektivt hantera klimatförändringarna. Allt mer frekventa och intensivare extrema väderhändelser påverkar redan alla regioner på jorden. Världen kommer att överstiga en ökning med 1,5 C år 2035 och står inför en uppvärmning på 2,5 C år 2100. Brådskande och transformativa åtgärder är avgörande – planer och löften är otillräckliga.
MÅL 15: LIV PÅ LAND
Ekosystem är avgörande för att upprätthålla mänskligt liv, bidrar till över hälften av den globala BNP och omfattar olika kulturella, andliga och ekonomiska värden. Men världen står inför en trippel kris av klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Växt- och djurarter är livsviktiga för vår existens. Ändå, trots denna betydelse, står världen nu inför den största utrotningskatastrof sedan dinosaurierna försvann.
MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Utvecklingsländer brottas med en aldrig tidigare skådad ökning av utlandsskulden efter covid-19-pandemin, förvärrad av utmaningar som rekordstor inflation, eskalerande räntor, konkurrerande prioriteringar och begränsad finanspolitisk kapacitet, vilket understryker det akuta behovet av skuldlättnader och ekonomiskt bistånd.
Trots rekordstora globala handelsökningar (32 biljoner USD 2022) har andelen export från de Minst Utvecklade Länderna (Least Developed Countries, LDC:s) stagnerat och ligger långt ifrån målet: LDC:s andel av den globala exporten var bara 1,1 procent 2022.


FAIR TRADE (RÄTTVIS HANDEL) ÄR ETT BRA VERKTYG FÖR GLOBAL HÅLLBAR UTECKLING

De 10 principerna för Fair Trade återspeglar ekologiska-socioekonomiska aspekter av Hållbar Utveckling.
la maison afrique fairtrade hantverkLa Maison Afrique FAIR TRADE fokuserar, sedan start 1995, på miljöomsorg, fattigdomsbekämpning, jämställdhet i ett av världens ekonomiskt fattigaste - men ekologiskt rikaste - länder: Madagaskar. Verksamheten ger långsiktigt stöd till småskaliga hantverkare, främst kvinnor på landsbygden. En viktig del i stödet är räntefria lån till kvinnorna. Materialen som används är alltid lokala naturmaterial eller lokalt insamlat skräp. Materialet som huvudsakligen används är lokalt växande naturfibrer, vilka skördas, soltorkas och bereds hantverksmässigt.  Färgämnen som används uppfyller krav för hälsa och miljö. Hantverket ger kvinnorna viktiga inkomster och egenmakt - samtidigt som hantverkstraditioner och hantverkskunskap tas tillvara. Inkomsterna från hantverket kompletterar självhushållningsjordbruket och bidrar till att bekosta barnens utbildning.  
Samtliga varor båtfraktas från Madagaskar till Sverige.

Madagaskar är ett av 46 länder listade som världens Minst Utvecklade Länder (Least Developed Countries, LDC:s) – och är det  5.e ekonomiskt allra fattigaste (BNI per capita).  Det är dock inte fattigt avseende hantverkskunnande, ambitioner, lokala naturmaterial - eller skräp som behöver samlas in och återvinnas. Lokal tillverkning ger bästa förädlingsvärde, arbetstillfällen, utveckling.


Du konsument! Stöd hantverkarna på Madagaskar och Global Hållbar Utveckling genom att köpa produkterna i de butiker och kyrkliga församlingar som utgör La Maison Afrique FAIR TRADE återförsäljare.
__________________________________________________________________________________________


globala malen*) DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Agenda 2030 för Hållbar Utveckling antogs av samtliga FN:s medlemsstater år 2015. Kärnan är de 17 globala målen för Hållbar Utveckling: Sustainable Development Goals (SDG). Målen och agenda 2030 innebär en uppmaning till alla länder att vidta åtgärder och att samarbeta i globalt partnerskap. De påvisar att slut på fattigdom måste gå hand i hand med strategier som förbättrar hälsa och utbildning, minskar ojämlikhet och stimulerar ekonomisk tillväxt – allt samtidigt som vi tacklar klimatförändringarna och arbetar för att bevara våra hav och skogar.

Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. Fair Trade hattar, väskor, present och interiör. Genuint hantverk med ekologi i fokus. Grossist

La Maison Afrique FAIR TRADE

  • +46 (0) 706017777
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Trustorps Gård
    311 65 Vessigebro
    SVERIGE

  • VAT/Orgnr: SE556526323201