Handgjord & Hållbar Jul från La Maison Afrique FAIR TRADE

Handgjord & Hållbar Jul från La Maison Afrique FAIR TRADE

Hos La Maison Afrique FAIR TRADE hittar du varor som är handgjorda av hantverkarnas lokala naturfibrer eller av lokalt återvunnet material. Fair Trade är ett bra verktyg för globalt Hållbar Utveckling och att varorna är hantverk av väl valda material är viktigt i detta sammanhang. Hantverk av lokala material möjliggör ett högt förädlingsvärde och minimal miljöbelastning.

Snart är det jul 2022. Det handgjorda har alltid sin plats i juletid: Det handgjorda ger julstämning och blir unika gåvor i en värld där massproducerade varor översvämmar marknaden. När julgåvan är ett Fair Trade hantverk blir den dessutom så mycket större: Fair Trade – A Greater Gift.

Inför jul i världen 2022 - flera kriser kräver stärkt och effektivare globalt samarbete
FN skriver i sin ”World Economic Situation and Prospects” september 2022 att flera kriser nu kräver ett stärkt och effektivare globalt samarbete. Citat; ”Pandemin, den globala mat- och energikrisen, den ständigt förvärrade klimatkatastrofen och den hotande skuldkrisen i utvecklingsländerna testar gränserna för befintliga multilaterala ramverk. Många länder har reagerat på nya utmaningar och hot genom att anta en mer inåtriktad politik. Sådana reaktioner är emellertid missriktade och kortsiktiga, eftersom många av de nuvarande kriserna är globala och starkt sammanlänkade. Med uppskattningsvis 657 miljoner människor som lever i extrem fattigdom och antalet akuta livsmedelsotrygga människor som ökar kraftigt, är uppskalning av internationellt samarbete och utvecklingsfinansiering avgörande i denna tidpunkt.”

Klimatkrisen och klimat(o)rättvisan
FN miljöprogram (UNEP)s 2022 rapport om klimatutsläpps-gap presenterades 10 dagar före det att COP27 startar 6 november. Rapporten visar att världens länder är långt ifrån att uppfylla Parisavtalets löfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Nuvarande agerande pekar på en temperaturhöjning på 2,8 grader fram till år 2100. Rapporten rubriceras “Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation of societies” 
Climate Vulnerable Forum (CVF) är ett internationellt partnerskap mellan länder som är mycket sårbara för klimatförändringen. Madagaskar är en av de 58 medlemsnationerna. Juni 2022 publicerade CVF en rapport som visar att klimatförändringarna har utplånat 525 miljarder dollar, vilket motsvarar en femtedel, av rikedomen i 55 klimatkatastrof-utsatta länder (däribland Madagaskar) under de senaste två decennierna. Med andra ord: Dessa nationer skulle ha varit 20 procent rikare idag om inte de drabbats av förlusterna från klimatförändringarna.
Inför COP27 uppmanar CVF de stora och förorenande nationerna att anpassa sig till Paris-utsläppsmål 1,5 grader Celsius. CVF påminner även om de rika nationers misslyckande att uppfylla löftet som gjordes vid COP-förhandlingarna 2009 i Köpenhamn om att mobilisera 100 miljarder dollar i årlig finansiering för omställningen och anpassningen av ren energi i utvecklingsländer. CVF höjer rösten för att dessa klimatskulder utbetalas. 

Madagaskar – ett av världens av klimatkris och ekonomisk fattigdom mest drabbade länder.
Världsbanken skriver i sin ”Madagascar Country Update” oktober 2022 att ett ovanligt stort antal och förödande cykloner, en historiskt svår torka i södra Madagaskar samt och ekonomiska konsekvenser av Corona-pandemin har lett till att andelen av Madagaskars befolkning som lever i extrem fattigdom ökat till rekordnivåer på över 80 % och förutspås förbli på dessa nivåer fram t o m 2024. Landet har världens fjärde högsta andel av kronisk undernäring. Antalet människor som saknar tillräckligt med mat har ökat under 2022 och ytterligare försämring förväntas, särskilt i södra Madagaskar, mellan december 2022 och mars 2023. 
Coronapandemin är ett fortsatt hot mot landet. Ökad vaccinationstäckning förväntas kunna stödja ekonomisk återhämtning i landet inklusive öppnade av landets gränser. På Madagaskar är mindre än 6 % av målbefolkningen fullvaccinerad (okt 2022), vilket innebär att landet tillhör de 7 länder i världen där den är som lägst. (De 7 länderna i botten på tabellen är: Burundi, Haiti, Yemen, Papua Nya Guinea, Kamerun, Demokratiska Republiken Kongo och Madagaskar.) Madagaskar har som målsättning att minst 50 % av målpopulationen skall vara vaccinerad mot covid-19 senast juni 2023. Vaccinationstäckningen på Madagaskar kan jämföras med genomsnittet för världens länder, vilken är 63,52 % oktober 2022. De statistiska uppgifterna har hämtats från World Health Organization (WHO) hemsida oktober 2022. 

Handelns betydelse för Hållbart klimat
”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” är titeln på den senaste rapport från Handelns ekonomiska råd (publicerad maj 2022). Rapporten påpekar att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp uppgår till 9 ton/person, men att de borde vara 1 ton/person för att Parisavtalet skall uppnås. Då handelns eget klimatavtryck är begränsat, har handelsföretaget störst möjlighet att påverka genom samarbete med producenter/leverantörer (produktionen är oftast det som påverkar utsläppen mest) och kunder/konsumenter i deras val och användning av produkter.
Var klimatavtrycken för olika branscher huvudsakligen uppstår varierar. Exempelvis är avtryck i produktion avgörande för mat och mode, medan avtryck i användning är störst i fordonsindustrin. Exempelvis visar forskningsprojektet Mistra Future Fashion att de konsumtionsbaserade utsläppen för kläder som konsumeras i Sverige till 80 % uppstår i produktionen, till 3 % i handeln och till 17 % i användningen. På ett övergripande plan uppskattar Handelsanställdas förbund handelns egna utsläpp till knappt 10 %.
Handeln har en central position där den knyter samman produktion med konsumtion, exempelvis handelsföretagets val av sortiment.
Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället. Rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” finns att hämtas på organisationens hemsida. 

Hållbar Utveckling - miljöomsorg är passion i praktik hos La Maison Afrique FAIR TRADE.
Ekologisk Hållbarhet är grunden för Hållbar Utveckling – och för verksamheten i La Maison Afrique FAIR TRADE.
Materialen som används i tillverkningen: lokala, förnyelsebara naturmaterial eller återvinning av skräp. Naturmaterialen utgörs främst av palmblad, gräs, olika sorters halvgräs, sisal. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Det är material som har tradition i hantverket och vars hållbara användning ger det vildväxande en plats i Madagaskars ekonomiska utveckling.
Återvinning av skräp: Materialet i metallhantverket utgörs av burkar för vilka återvinningssystem saknas på Madagaskar. Hantverket bidrar därmed till att avhjälpa ett f.n. ökande miljöproblem. Detsamma gäller plastavfallet som utgör material i tillverkning av pärlor.
Tillverkningsmetod: Ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial eller insamling av returmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell. Palmblad skördas genom regelbunden beskärning av palmer, gräs repas, halvgräs skärs etc. Naturfibrerna bereds med handdrivna processer och soltorkas. Merparten av naturfibrerna används ofärgade. I det fall färgning är aktuell används färgämnen som garanterat inte innehåller AZO-ämnen eller tungmetaller. Väskor sys samman av material bestående av handvävda eller flätade naturfibrer. Hattar flätas eller virkas av naturfibrer eller av handvävda raffiapalmblad, vilket är ett utmärkt material för tillverkning av kvalitetshattar. Hantverkarna är skickliga och noggranna i användningen av materialet. Miljöpåverkan i form av energianvändning och avfall är minimal.
Returmaterialet metallburkar till modellfordon klipps och formas med hjälp av handverktyg. Med tanke på hälsa och säkerhet för hantverkaren, används inga burkar som innehållit giftiga ämnen.
Kultur och naturvårdande myndigheter på Madagaskar kontrollerar och godkänner varorna före export. Samtliga varor är certifierade av Ministère de l’Artisanat et des Metiers som « Produits Artisanaux fait main », d.v.s. handgjorda hantverksprodukter.
Transport: Samtliga varor båt-fraktas från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial (återvunna kartonger och säckar) används. I Sverige packas varorna i kartonger. Plast används inte som förpackningsmaterial. Kartongerna levereras till butikerna med lastbil.
Färdigvaror:Handgjorda produkter – konsthantverk såväl som brukshantverk – är produkter med identitet. Det är unika produkter som ofta får ett långt liv hos konsumenten. Hantverk är dessutom skapade av människor och kan därför förändras (t ex lagas) av människor.
Slutligen: Då det absoluta flertalet varor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment i sin helhet består av naturfibrer och är helt biologiskt nedbrytbara, kan de därefter återgå i det naturliga kretsloppet. 

Handgjort & Hållbart till jul 2022 – några tips från La Maison Afrique FAIR TRADE
korgvaska handgjord av raffia palmbladKorgväska med utsida av soltorkade raffiapalmblad, insida av flätat halvgräs. Korgväska som kombinerar korgens funktioner med den vackra väskans attraktivitet: Korgväskan har utsida av fint mönsterflätade raffiapalmblad, insida av flätat halvgräs. Det flätade halvgräset ger form och bärstyrka samt även flexibilitet, som gör korgväskan bekväm att använda. Handtagen är av breda dubbelsydda raffiaflätor och har extra längd för att korgväskan skall kunna bäras på axeln. Korgväskan finns i tre färger: Naturvit med dragskostängning i beige bomullstextil. Pastellblå med dragskostängning i pastellblå bomullstextil. Pastellrosa med dragskostängning i pastellrosa bomullstextil samt i tre storlekar. 
metallhantverk och pappershantverkCitroën paketbil handgjord av insamlade metallburkar, dvs metallskräp. Liten, fin rullande modellbil vars längd är 11cm.
ljuskrona handgjord metallatervinningBilar (och annat, t ex ljuskrona) som är Återvunnet +Handgjort +Rättvist = Klimatsmart
A) Tillverkningen hjälper till att avvärja ett växande problem med nedskräpning: Landet saknar tillräckliga resurser för sophantering och återvinningsanläggning för metallburkar saknas.
B) Tillverkningen gör metallskräpet till en resurs.
C) Tillverkningen är ett genuint, småskaligt och miljövänligt hantverk.
D) Tillverkningen är fattigdomsbekämpande i ett av Afrikas ekonomiskt fattigaste och mest marginaliserade länder.
E) Varorna är båtfraktade från Madagaskar till Sverige.
F) Tillverkning och regelbundna leveranser inom ramen för ett långvarigt Rättvis Handel samarbete: La Maison Afrique FAIR TRADE har samarbetat med tillverkarna sedan 2001.
Bottom line: Madagaskar som har en unik, ytterst skyddsvärd, flora och fauna; tillhör en av världens "biodiversity hotspots". Att denna miljö skyddas från nedskräpning är oändligt mycket värt.
Presentpapper handgjort av bark och vatten. Anteimoro pappershantverket är ett hantverk med lång tradition som hantverkarna för vidare med stor skicklighet - och mycket vackert resultat. Presentpappret är bestrött med blomblad, blad eller strån. Vackert och användbart inte bara som presentpapper, utan även som t ex bokomslag, passepartout, origami eller för tillverkning av lampskärmar. Varierande färger på blombladen, dock huvudsakligen röda. Storlek på pappersarken är 70x50cm.

Paketets snören utgörs av rödfärgade raffiafibrer (dvs raffiapalmblad). 
kuvertvaska fairtrade hantverk av naturfibrerKuvertväska handgjord av hantverkarnas lokala, förnyelsebara och Hållbara naturfibrer;
utsida av soltorkade raffia palmblad som har handvävts, insida av halvgräs som har flätats. Kuvertväskan finns i fem olika storlekar, vilka kompakt kan packas samman. 
korg handgjord av lokala naturfibrerStor korg handgjord av hantverkarnas lokala naturfibrer: Bergsgräs (Haravola) och soltorkade raffia palmblad. Haravola är ett mycket segt bergsgräs. Det är så segt så att det inte passar till bete för korna - däremot som material för brukshantverk, t ex korgar. Skörda gräset gör man för hand. Gräset är en vildväxande perenn som återväxer av egen kraft. Det skördade gräset soltorkas för att därefter flätas till korgar och hattar. Flättekniken som använts till denna korg innebär att raffiapalmblad lagts om kanten på varje knippe grässtrån under flätning. Raffia palmbladen ger därmed korgen dess rutmönster. Korgen har axelremmar av flätad sisal. Längden gör att korgen bekvämt kan bäras på axeln.
Hantverkarnas benämning av det slitstarka, grågrönt glänsande gräset ”Haravola” är en sammansättning av ”de hara” = material som kan användas i ett mycket tunt lager och ”vola” = silver. Gräsets botaniska namn är Lasiorhachis viguieri eller Loudetia simplex subsp. Stipoides.

FIRA EN RÄTTVIS, HANDGJORD OCH HÅLLBAR JUL!

Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. Fair Trade hattar, väskor, present och interiör. Genuint hantverk med ekologi i fokus. Grossist

La Maison Afrique FAIR TRADE

  • +46 (0) 706017777
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Trustorps Gård
    311 65 Vessigebro
    SVERIGE

  • VAT/Orgnr: SE556526323201